Щоденник

24.11.2016 14:44
Печать PDF

ІЗ ЩОДЕННИКА ЖИТОМИРСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ

 (м. Житомир) 

08 листопада, вівторок

Вперше в історії археологічного вивчення Житомира на Замковій горі у межах, де колись розташовувався замок, започатковані розвідувальні розкопки. На північний захід від будівлі колишнього партійного архіву (нині корпус Державного архіву Житомирської області) в садочку закладено шурф № 15.

Ґрунт на цій ділянці виявився настільки щільним, густо насиченим побутовим і будівельним сміттям, що за півдня ледь вдалося заглибитися трохи більше півметра. Під час розкопок у змішаному шарі ґрунту було знайдено невеличку мідну монету польського карбування солід, так звану боратинку 1665 р. та уламок цегли з рештками клейма у вигляді літери “В”. На глибині 0,90 м від сучасної поверхні зафіксовані сліди ледь заглибленого у лесовий ґрунт об’єкту. Під час зачистки на глибині 1,20 –  1,25 м виявлені кути двох заглиблених у лесовий ґрунт об’єктів. У верхній частині заповнення об’єкту № 1, що розташовувався у північно-західній частині шурфа, знайдено уламок вінчика глиняного посуду ХІІ – ХІІІ ст., а в другому № 2 – уламок стінки посуду і кістку тварини. В процесі робіт було складено креслення, опис, здійснено фотофіксацію. Після завершення розкопок, виявлені об’єкти накриті шматками листів ДВП, а шурф засипано.     

 

 Роботи на шурфі № 15: 1 – закладення, 2 – О. Мінаев продовжує розкопки під наглядом археолога, 3-4 – сліди об’єкту на глибині 0,90 м та його розчистка

 

 Знахідки, виявлені у культурному шарі до глибини 0,90 м

 

 Сліди давніх об’єктів № 1 та № 2, виявлені на глибині 1,20 – 1,25 м та знахідки з них

 

  Завершення робіт на шурфі № 15: 1 – складення креслення та опису, 2 – засипання шурфа, 3 – учасники розкопок на Замковій горі (зліва на право: А.В. Петраускас, О.О. Тарабукін, М.М. Іевлев)

 

 

 

19.11.2016 р.

Олександр Тарабукін - старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями, археолог

 
  , .