ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

25.02.2013 00:54
Печать PDF

 

Житомирська обласна державна адміністрація

Національна спілка краєзнавців України

Управління культури і туризму України

Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині

Житомирський обласний краєзнавчий музей

Житомирська обласна бібліотека для дітейІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!


У вересні 2013 року в м. Житомирі планується провести всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію «Бібліотеки у збереженні культурної спадщини людства», присвячену 75-й річниці Житомирської обласної бібліотеки для дітей.


На конференції передбачається розглянути питання за такими напрямами:

 

1. Актуальні проблеми і перспективи розвитку бібліотечної справи в Україні.

2. Дитячі бібліотеки як дійові центри національно-патріотичного виховання молоді.

3. Житомирська обласна бібліотека для дітей: історія створення та сучасна діяльність.

4. Видатні літератори України, Волині, Житомирщини:

100 років від дня смерті Лесі Українки;

160 років від дня народження В. Г. Короленка;

150 років від дня народження Б. Д. Грінченка;

170 років від дня смерті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка;

90 років від дня народження В. С. Стуса;

180 років від дня народження Марка Вовчка (М. О. Вілінської)

та інші.

5. Загальні питання джерелознавства, історіографії та бібліотечної справи.Оргкомітет приймає наукові доповіді та повідомлення, набрані в текстових редакторах Microsoft Word або OpenOffice. Обсяг доповідей не повинен перевищувати 8 сторінок, а повідомлень — 5 сторінок, набраних шрифтом «Times New Roman» кеглем у 14 пунктів з міжрядковим інтервалом 1,5.

Посилання на джерела і літературу подається у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 41-42]. Список використаної літератури подається після основного тексту статті згідно з вимогами оформлення бібліографічних списків.


УВАГА! Не припускається використання автоматичних посторінкових або кінцевих виносок для посилань на джерела. Внутрітекстові автоматичні виноски можна використовувати тільки для посторінкових коментарів.


Ілюстрації подаються в електронному вигляді у графічних форматах TIFF, PSD або JPG з розподільною здатністю 300 dpi. Підписи до ілюстрацій подаються в окремому текстовому файлі за таким зразком:


Назва ілюстрації

Підпис

foto_01.tif

Загальний вигляд ландшафту на південь від Чуднова.

foto_02.tif

Типова рослинність Чуднівщини.

malunok_1-1.jpg

Графік використання орних земель під сільськогосподарські культури.


УВАГА! В жодному разі не вставляйте ілюстрації в текст!
У тексті мають бути тільки посилання на фотографії.


Наприкінці статті просимо подати відомості про автора (авторів):

прізвище, ім’я, по батькові,

поштову адресу з індексом,

електронну пошту для зворотного зв’язку,

контактний телефон з міжміським кодом або кодом мобільного оператора,

місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання та іншу необхідну інформацію.


Після отримання оргкомітетом матеріалів Вам буде надіслано підтвердження
на Вашу поштову скриньку.

Якщо Ви не отримаєте підтвердження протягом 2—3-х днів, будь ласка, зателефонуйте. Можливо, Ваш матеріал не дійшов.

З питаннями про оформлення і надсилання матеріалів звертайтеся
до
Косенка Валерія Віталійовича (заступник голови обласної організації НСКУ)
за контактними телефонами
(0412) 44-98-24 або (067) 443-58-12.


Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть надруковані в черговому випуску наукових праць збірника «Велика Волинь», вихід якого планується до початку конференції.

Сттаті друкуються в авторській редакції.


На авторів покладається відповідальність за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, точність дат, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів.


УВАГА! Якщо Ви не маєте змоги надіслати свої матеріали електронною поштою,
просимо Вас надсилати їх «Укрпоштою» на адресу:

Грузській Л. П.

Житомирський обласний краєзнавчий музей,

майдан Замковий, 1,

м. Житомир 10014

 

У цьому випадку автори мають надіслати всі матеріали записаними на компакт-диск, а також долучити роздруковану на папері версію з власноручним підписом.

 

Заявки на участь у конференції та матеріали
просимо надсилати до 31 травня 2013 року включно.


УВАГА! Після зазначеного терміну матеріали не прийматимуться!


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 
  , .