Ювілей археологічного відділу

20.08.2014 11:32
Печать PDF

ДО ЮВІЛЕЮ АРХЕОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ

ВОЛИНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО МУЗЕЮ

 

У 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. одним з провідних наукових центрів на теренах Волині був Волинський науково-дослідний музей. В його структурі функціонувало багато відділів, працювали відомі особистості, які відіграли важливу роль у вивчені історії, природи і культури краю. Провідне місце у галузі вивчення первісних і середньовічних старожитностей займав археологічний відділ. Його було створено у червні 1919 р. З того часу минуло 95 років. Історія його створення, структура, особовий склад і напрямки наукової діяльності тривалий час залишалися білою плямою в історії розвитку вітчизняної археологічної науки. Хоча б якось ліквідувати цей пробіл, старшим науковим співробітником відділу досліджень, обліку і паспортизації об’єктів культурної спадщини О.О. Тарабукіним, було підготовлено невеличку фотодокументальну виставку: Археологічний відділ Волинського науково-дослідного музею: сторінки історії (1919-1935 рр.)”. На основі численних матеріалів з наукових фондів обласного краєзнавчого музею та Інституту археології НАН України зроблено спробу, крізь призму діяльності відомих особистостей, висвітлити окремі сторінки з історії створення і функціонування в структурі Волинського науково-дослідного музею археологічного відділу.   

На виставці представлені матеріали, які розкривають персональний склад, організаційну структуру і напрямки діяльності відділу упродовж 1919-1935 років, знайомлять з результатами проведених у краї археологічних досліджень, з відкриттями та найбільш цікавими і вагомими знахідками, основними науковими працями. Висвітлюється участь співробітників відділу у побудові експозиційної частини відділу. Окремі документи і витримки з літератури відображають зв’язки та роль центральних наукових установ України в діяльності археологічного відділу музею та поступового залучення їх як провідних фахівців археологічної галузі в їх заходах. Документи і численні ілюстрації послідовно, в хронологічному порядку, знайомлять з діяльністю С.С. Гамченка, І.Ф. Левицького, О.П. Червінського та М.М. Шавловича, які зробили певний внесок у становленні і розвитку в структурі Волинського науково-дослідного музею – відділу археології.

 

 1 - Загальний вигляд виставки.

 

 

 

 2 -Фрагмент виставки, в якому розповідається про заснування, організаційну структуру на напрямки діяльності археологічного відділу.

 

 

 

3 - Фрагмент виставки, який відображає наслідки археологічних досліджень проведених упродовж 1919 - 1925 рр. на території Житомира і прилеглих до нього місцевостях.

 

20.08.2014 р

Олександр Тарабукін

 

 
  , .