Цікава знахідка

20.08.2014 10:41
Печать

ЦІКАВА ЗНАХІДКА

 

У минулому році, в районі східного мікрорайону м. Житомира (Польова), на плато лівобережжя р. Путятинки, палкий шанувальник старожитностей В.М. Потапенко знайшов уламок незвичайного металевого предмету, який нагадував невеличку сокиру з лезом клиноподібної у перетині форми. Невдовзі вдалося з’ясувати, що це не що інше як кельт – різновид сокир бронзового віку Європи з руків’ям, що вставлялося у втулку, розміщеною перпендикулярно лезу. Назва походить від народу кельтів, яким у свій час приписували їх походження. Могло застосовуватися як знаряддя праці при земляних роботах чи при обробці дерева, а також у якості зброї. На теренах Житомирщини побутував у ІІ – на початку І тис. до н.е. Найбільш рані зразки виготовлялися виключно з бронзи і відомі на поселеннях східнотшинецької культури біля с. Райки Бердичівського та біля м. Народичі Народицького районів. Найпізніший кельт походить з поселення скіфського часу біля с. Троянів Житомирського району, але на відміну від інших, виготовлений із заліза. Зразок з Житомира виготовлений з бронзи у техніці лиття.     

Як він потрапив до міста? Припускаємо, що появу кельту, можна пов’язувати із заселенням цієї території в епоху бронзи племенами східнотшинецької археологічної культури. Цілком можливо, що саме вони залишили в районі Смолянки курганний могильник, рештки якого можна побачити лише на картографічних матеріалах 2 пол. ХІХ – початку ХХ ст. Подібні поховання були відомі у лісовому масиві між Смолянкою і с. Селець, у місцевості, відомій під назвою “Чорна Долина”. У 1925 р. їх досліджував завідуючий археологічним відділом Волинського центрального науково-дослідного музею С.С. Гамченко. Нажаль, вони до нашого часу не збереглися. Не виключено, що появу кельту на теренах Житомира можна розглядати й як результат міжплемінних контактів, обміну чи торгівлі місцевого населення с племенами західних або східних областей України. Свою знахідку В.М. Потапенко передав до Житомирського обласного краєзнавчого музею. Цікава вона й тим, що її власник зробив спробу за допомогою відповідних фахівців, виходячи з аналогій, відтворити за середньодніпровськими зразками кельт у тому вигляді, в якому він міг побутувати в зазначений період на теренах Житомира.

 

 

1 - Уламок кельту та його вигляд після реконструкції.

 

 

 

 

2 - Рештки курганного могильника в районі 2-ї Смолянки на плані міста 1876 року

 

20.08.2014 р.

Олександр Тарабукін